Bonäs Bygdegård
Diösgården
Anders Diös
Förlag
Stugor och lokaler
rand


FRÅN FLYGSAND TILL FÄBODAR

Doc. Inga Lena Ångström Grandien och Stiftelsen Bonäs Bygdegård inbjuder till en heldag om natur och kultur i Bonäsbygden söndagen den 8 juli 2012.

Start kl. 9.00 i Diösgården i Bonäs (tag av vid skylten "Bygdegård") med en föreläsning om det väldiga flygsandfältet. Med buss färdas vi sedan längs gamla bygator, studerar traditionell gårdsstruktur och hör byns historia berättas. Vi får även höra om nya arkeologiska fynd i trakten innan vi far vidare för att under sakkunnig ledning bese den välbevarade fäbodmiljön Indnäs. Den som önskar kan där delta i den årliga fäbodgudstjänsten kl. 14.00. Beräknad återkomst till Bonäs 17.00.

Medverkande:
Inga-Lena Ångström Grandien
John O Norrman
Håkan Landström
Marianne Östlund
Yngve Brosius
Elisabeth Fagerholm Martis

Pris: 500 kr. Lunch, för- och eftermiddagskaffe ingår. Begränsat deltagarantal. Programmet förutsätter tillräckligt många deltagare. Anmälan görs senast den 25 juni via e-post till inga_angstrom@yahoo.com. Tel: 0733 78 45 32 (Inga Lena), 070 318 69 63 (Andreas Östborn).

www.bonas.nu
Ansvarig utgivare: Andreas Östborn. E-post: