Takmålning av Jerk Werkmäster
Detalj av takmålning, utförd av Jerk Werkmäster i Diösgårdens storstuga.

 

Bonäs Bygdegård
Diösgården
Anders Diös
Förlag
Stugor och lokaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rand

Välkommen till Diösgården


Diösgården
Foto: © Stiftelsen Bonäs Bygdegård

Tillkomsten av Diösgården är  till stor del ett resultat av Anders Diös nära vänskap med Emma och Anders Zorn. Under de diskussioner som Emma Zorn och Anders Diös kom att föra på 1930-talet om byggande av ett Zornmuseum i Mora, väcktes även tanken på ett dalahem för familjen Diös.

Timmerbyggnaden kom att stå klar 1936 och hade uppförts av duktiga hantverkare som bland annat medverkat vid uppförandet av Zorns gammelgård. Diösgården blev ännu ett praktfullt exempel på traktens gedigna kunnande inom timmerbyggnadskonsten. Till gårdstunet framför den nybyggda Diösgården kom så några äldre byggnader från 1500- och 1600-talen att flyttas, för att inrama den plas där ett traditionellt och välbesökt midsommarfirande gått av stapeln, varje midsommarafton i mer än sextio år. Intresset för de gamla traditionerna hade väckts hos Anders Diös när han i sin ungdom sett hur Anders Zorn återinfört bl. a. seden att resa midsommarstång i Morabyarna. Såsom Anders Zorn hade återupptagit seden med början i Morkalby 1881, ville även Anders Diös återskapa midsommartraditionen i Bonäs by när han med början 1939, årligen bjöd in till stort midsommarfirande på sin gård.

  Midsommarfirande Midsommarstången reses Folkdans

Foto: (c) Göte Holm

Midsommarfirandet som  tar sin början  på midsommarafton kl. 17.00, är idag en stor turistattraktion som lockar besökare från många länder. Mycket av det som vi förknippar med dalakulturen, visas då upp. Mora spelmanslag finns på plats liksom ett stort antal ungdomar från de olika folkdanslagen i Våmhus. Ett stående inslag är också Våmhuskören som  ger prov på vår folkmusikskatt.

Midsommarfirandet sommaren 2008.

I Diösgården kan intresserade, enskilt eller i grupp, studera många exempel på Dalarnas rika slöjd- och hantverkstraditioner. För visning ring 0703-186 963 eller 0703-186 928.          www.bonas.nu
Ansvarig utgivare: Andreas Östborn. E-post: